Jihomoravský kraj -- jižní Morava
Vémyslice Vémyslice Naše obec
CÍRKVE

Již od první písemné zmínky o Vémyslicích roku 1234 patřila část obce klášteru v Tišnově.V 16.století již klášter vlastnil obec zcela,s výjimkou svobodných usedlostí.Tím byla dána na celé staletí církevní orientace Vémyslických,neboť snahou kláštera bylo jakékoli jiné vyznání než katolické potírat. Nutno však připomenout, že si klášter svých věrných katolíků považoval a vymohl pro obec mnoho významných privilegií.Ani po josefínských reformách koncem osmnáctého století,kdy bylo oficiálně povoleno vyznáváni jiné víry se situace nezměnila a do konce první světové války se téměř všichni občané hlásili k víře katolické. K jejich shromažďování sloužil farní kostel,založený již ve třináctém století a přestavěný ve stylu baroka počátkem 18.století.V příštích letech, především ve století dvacátém došlo k několika dalším rekonstrukcím a náročným opravám, např. výměna zastřešení věže a stažení zdiva.

Roku 1921 se zcela nečekaně přihlásilo 233 občanů k církvi československé, založené právě po první světové válce. Vznikla tak druhá významná církev,k níž se hlásila tedy asi čtvrtina obyvatelstva. Po deseti letech činnosti se rozhodli její členové vystavět vlastními silami důstojný kostel,který byl 1.září 1929 slavnostně otevřen. Svým účelům slouží dodnes a nachází se v sousedství základní školy.


Podrobně je zpracována církevní historie v publikaci
"Vémyslice - kapitoly z historie obce na Vémyslice"
která je k dispozici na Obecním úřadu Vémyslice .


ÚVODNÍ STRÁNKA - NAŠE OBEC - OBECNÍ ÚŘAD - SLUŽBY - NAŠE OKOLÍ