- Zpět na hlavní stranu -

NORA Club Vémyslice

Původně zájmové sdružení vémyslické mládeže vzniklé v polovině sedmdesátých let
20.století, po revoluci roku 1989 nástupnická organizace SSM Vémyslice, oficiálně
uznaná v dubnu roku 1990. Změnou stanov o dva roky později zrušena jako
mládežnická organizace a otevřena všem věkovým vrstvám. Nejvýznamnější akcí
uplynulých let je pořádáni NORA CUPu - tradičního turnaje v malé kopané,
pořádaného pravidelně druhý víkend v červenci již od roku 1990. První ročník se
uskutečnil za účasti čtyř družstev- UNIVER 87 Brno, KOHÚTI Bratislava, Angola STARS
a NORA Vémyslice. Později se turnaj rozrostl až na maximálních devět týmů.
nejúspěšnějšími kluby v historii jsou Ivančice a BARANDOV Mor.Krumlov.


NAŠE OBEC - - OBECNÍ ÚŘAD - - SLUŽBY V OBCI - - NAŠE OKOLÍ


autor: .... , 2003,01