Jihomoravský kraj -- jižní Morava
Vémyslice Vémyslice

Naše obec

Základní škola Vémyslice

Základní škola - stránky vytvořené školouŠkola Vémyslice po její dostavbě v roce 1929Školství


Vémyslické školství patří k těm s největší tradicí ze širokého okolí.
Nejstarší zmínka o něm pochází již z roku 1559 a výuka podle ní měla probíhat o
budově tehdejší radnice.Prokazatelný záznam o existenci fungující školy je pak
z roku 1675,což by i tak řadilo vémyslickou školu k nejstarším.Bohaté záznamy
pak pocházejí ze století 19.,kdy byla roku 1809 vystavěna nová školní budova,
rekonstruovaná osmdesátých 1etech téhož století. Již v této době se školství
neomezovalo .pouze na výuku,ale rozvíjelo rozsáhlou mimoškolní činnost
spočívající zejména v organizování výletů a divadel.V dobách první republiky si
rozvoj školství vyžádal výstavbu nové moderní školní budovy.Ta zača1a fungovat
roku 1926 a je základem vémyslické školy dodnes.Zároveň zde byl zřízen i druhý
stupeň školství, tzv. škola měšťanská a roku 1929 i lidová škola hospodářská.V
dobách první republiky tak byla vémyslická škola jednou z největších tehdejšího
okresu Moravský Krumlov a navštěvovalo ji téměř 250 dětí.Počátkem druhé světové
války se jejich počet zvýšil dokonce na téměř 350. Po druhé světové válce a
nástupu vlády KSČ bylo zdejší školství podobně jako jinde ovlivněno tehdejší
politikou.Přesto se mohutně rozvíjela již tradiční mimoškolní činnost,která
proslavila naši obec mnohdy i za hranicemi kraje.Zejména sportovní disciplíny
přinesly řadu úspěchů a naši sportovci stanuli na stupních vítězů v
celorepublikových soutěžích Partyzánský samopal,různých atletických
disciplínách a roku 1956 se družstva žáků i žákyň stala prvními mistry
republiky v národní házené.Na tento úspěch pak dokázala škola v příštích
desetiletích navázat. I po roce 1989 je ve zdejší škole kladen důraz na rozvoj
mimoškolní činnosti.Žáci se zde mohou věnovat házené,malé kopané či jiným
sportům, hrát divadlo,studovat angličtinu,rozvíjet své výtvarné i modelářské
schopnosti,tancovat,ve spolupráci s místními organizacemi se věnovat aerobiku,
rybářství a jiným zájmům.Koncem 20.století pak proběhla zatím poslední fáze
rekonstrukce,kdy došlo k přístavbě nového křídla s moderními učebnami a
laboratoří fyziky a chemie .Rovněž z hlediska technické vybavenosti patří
kpředním školám znojemského okresu a byla jednou zprvních, vnichž vznikla po
roce 1989 specializovaná učebna, vybavená moderními počítači.


Podrobně je zpracována historie Vémyslického školství v publikaci
Vémyslice - kapitoly z historie obce
která je k dispozici na Obecním úřadu Vémyslice .


ÚVODNÍ STRÁNKA - NAŠE OBEC - OBECNÍ ÚŘAD - SLUŽBY - NAŠE OKOLÍ