Jihomoravský kraj -- jižní Morava
Vémyslice Vémyslice Naše obec
ŽIVOT V OBCI


Pravidelné kulturní a společenské akce v průběhu roku
leden společenské plesy
únor tradiční ostatky
červen Dětské dny
červenec 2.víkend "Vémyslické slavnosti" NORA CUP
červenec – srpen taneční zábavy (diskotéky na koupališti)
září tradiční václavské HODY
prosinec .....


Připravujeme:
únor dětský maškarní bál, dále též tradiční ostatky
červen 14. června -hasičská soutěž k 110 výročí založení hasičského sboru v obci
.............. ............
červenec NORA CUP - "Vémyslické slavnosti" - hřiště 12.-13.7.2003


Knihovna
Obecní knihovna je umístěna v budově obecního úřadu.
Knihovna je otevřena v pátek od .. do .. hodin, tel. 515 ... ...


Myslivecké sdružení
Les Rozhodnutím Okresního úřadu Znojmo byla v obci Vémyslice dne .(v jednání). uznána honitba s názvem Honební společenstvo Vémyslice o výměře .(v jednání). ha, kterou vlastníci honitby pronajímají Mysliveckému sdružení Tanárka Vémyslice . Pro společenské potřeby Mysliveckého sdružení je využíván dům, opravený svépomocí. Hlavní zvěří v honitbě je srnčí zvěř.


Český červený kříž
Místní organizace ČSČK byla v naší obci založena v roce ..... Členové se kromě zdravotnické činnosti včetně dárcovství krve vždy aktivně podíleli také na společenském a kulturním životě obce, pořádali taneční zábavy, turistické zájezdy, pracují se školní mládeží. Pomáhali také při zlepšování zdravotní péče a při budování zdravotního střediska ve Vémyslicích.


Sbor dobrovolných hasičů
Znak Tradice Sboru dobrovolných hasičů začala v naší obci již v roce 1893 Ochrana proti požárům však byla organizována mnohem dříve.SDH patřil od samého začátku k všestranně nejaktivnějším organizacím.


Sdružení technických sportů a činností
Předchůdcem této organizace byl od roku 1946 Svaz brannosti a později Svaz pro spolupráci s armádou (Svazarm). Aktivity se zaměřovaly na výcvik branců, organizování branných soutěží, pracoval klub střelecký kroužek a radioamatérský. Na základní škole úspěšně pracoval klub leteckomodelářský. Vznikla nová klubovna a výcviková zařízení. V roce 1991 se stalo nástupnickou organizací Sdružení technických sportů a činností, které sdružuje v uvedených oblastech zájemce o aktivní využití volného času.


Tělovýchovná jednota Sokol - Vémyslice
Organizovaná tělovýchova vznikla ve Vémyslicích roku 1914, kdy byla založena tělocvičná jednota Sokol. V roce 1967 došlo k organizační změně, vznikla Tělovýchovná jednota Sokol Vémyslice. Její členové vždy vyvíjeli bohatou tělovýchovnou, společenskou i kulturní činnost. Sportovní aktivity se zaměřují především na házenou, úspěch zaznamenávají všechny družstva házené.


Podrobně je popsána činnost spolků a sdružení v publikaci
"Vémyslice - "
která je k dispozici na Obecním úřadu Vémyslice .ÚVODNÍ STRÁNKA - NAŠE OBEC - OBECNÍ ÚŘAD - SLUŽBY - NAŠE OKOLÍ